Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom/

Najviše otpada po stanovniku proizvodi se na zadarskom i kninskom području

Prema podacima AZO u RH se proizvedene su količine komunalnog otpada: […]

Zaključci stručnog skupa – Gospodarenje otpadom 2015 (Croatia Waste Expo 2015)

U Zagrebu je 19. ožujka 2015. Poslovni dnevnik organizirao stručni skup „Gospodarenju otpadom 2015“. U pozdravnom govoru je Mislav Šimatović, glavni urednik Poslovnog dnevnika, najavio dva panele sa sesijama: […]

Slovenija: Naš put do ZERO WASTE društva

U Zagrebu, 19. ožujka 2015. na  stručnom skupu „Gospodarenju otpadom 2015″ Igor Petek iz Snage Ljubljana održao je naročito zanimljivo predavanje s naslovom: „Naš put do ZERO WASTE društva“ […]

Procjena mogućih šteta od podizanja razine mora

U tijeku je izrada procjene šteta od podizanja razine mora za Republiku Hrvatsku u funkciji klimatske varijabilnosti. Projekt je osmišljen kao podrška implementacije Protokola IUOP (Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja). […]

Toksični učinci otpadne vode od prerade maslina

Prikaz Preglednog rada prof.dr.sc. Višnje Oreščanin : „Toksični učinci otpadne vode od prerade maslina“ U časopisu Hrvatske vode 23/2015, 92 111-122 objavljen je naročito zanimljiv Pregledni rad prof.dr.sc. Višnje Oreščanin „Otpadne vode od prerade maslina – porijeklo, kemijski sastav, toksični učinci i metode pročišćavanja“. To je za područje Republiku Hrvatske osobito poučna tema. U nastavku će se prikazati sažeti izvodi iz tog izuzetno aktualnog znanstvenog rada. […]

Numerička analiza koncentracije bakra u akvatoriju Puntarskog zaljeva

Sažeti prikaz članka Gorana Lončara i dr.  – „Numerička analiza koncentracije bakra u akvatoriju Puntarskog zaljeva“         U nastavku je sažeti prikaz Izvornog znastvenog rada prof.dr.sc. Gorana Lončara dipl ing. građ., dr.sc. Mladena Tudora dipl. ing. kem., dr.sc. Gordane Beg Plakar dipl. ing. fiz., prof.dr.sc. Višnje Oreščanin „Numerička analiza koncentracije bakra u akvatoriju Puntarskog zaljeva“, koji neprijeporno zaslužuje posebnu pozornost. Cjeloviti rad je nedavno objavljen u časopisu Hrvatske vode 23/2015, 92, 93 – 110. […]

Gospodarenje otpadom po načelima cirkularne ekonomije

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović izjavio je da prekidamo s dugogodišnjom lošom praksom zbrinjavanja otpada i počinjemo s efikasnijim gospodarenjem otpadom i vrijednim sirovinama u njemu po načelima cirkularne ekonomije. […]

Načini zbrinjavanja otpada

Najčešće se u javnosti raspravlja o tri osnovna načina postupanja s otpadom: odlaganje, MBO (mehaničko-biološka obrada) i TO (toplinska/termička obrada). Često se, osobito od „zelenih“ udruga, ističu problemi odvojenog sakupljanja i prednosti reciklaže odnosno oporabe otpada. […]

U kojoj mjeri i na koje načine učinkovito gospodarenje otpadom utječe na gospodarstvo?

Činjenica je da razvijene zemlje najodgovornije gospodare otpadom. S druge strane je činjenica da „najeftinije“ postupanje s otpadom (bacanje na neuređena odlagališta tj. smetlišta) je u nerazvijenim zemljama. […]

Znate li koje su hrvatske tvrtke primjer dobrog gospodarenja otpadom?

Gospodarenje proizvodnim otpadom u RH je odgovornije nego s komunalnim otpadom. Propisima i osobito nadzorom stalne povećava učinkovitost motrenja toka otpada. Za tvrtke je odgovorno gospodarenje otpadom sigurnom razvoju. […]